Magnetarmband

Magnetarmband har visat sig att effektivt hjälpa personer som har ont i handleder, reumatism och musarm. Det finns även en koppling mellan magnetarmband och bättre återhämtning efter utövning av någon form av sport, arbetet eller annan aktivitet. Magnetterapi och då även magnetarmband ger dig mer energi, mindre värk, bättre balans och styrka.

Det finns vetenskapliga studier som visar att magnetarmband fungerar. En studie som gjordes i England där 194 patienter med artros deltog påvisar att det patienter som bar magnetarmband avsevärt minskade sina besvär med bland annat värk, detta gentemot den grupp som inte bar magnetarmband.

Magnetbaserade produkter behöver inte enbart bäras när ett besvär har uppkommit utan kan även bäras i förebyggande syfte. På så sätt minskar du risken att exempelvis få ont i leder.

Magnetprodukter fungerar på så sätt att det magnetiska fälten ökar molekylernas vibrationstillstånd vilket gör att kemiska processer och transporter av slaggprodukter från cellerna ökar. Vilket medför att det blir en snabbare tillförsel av syre och energi till cellerna.

Det finn flera olika områden som magnetarmband kan hjälpa till exempel vid sömnproblem, värk i leder och muskler och allmän trötthet.